Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen
povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,
nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej
se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě
zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i
duše.
 
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se
jich povznést.
 
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a
vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale
zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré
věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že
nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale
zařízení, jehož odznak nosíš.
 
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak
budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.