Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kam a jak volat v ohrožení a nesnázích

Standardním způsobem oznamování mimořádné události občany je využití telefonních čísel tísňového volání, která jsou garantována státem, jako právo na život, ochranu zdraví, majetku a přijatelné životní prostředí, a jsou zakotveny v Ústavě České republiky.

Tísňové volání je veřejně dostupná služba elektronických komunikací stanovená zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, z jejího využití není nikdo předem vyloučen. Tento zákon také stanoví :

 • povinnost poskytovat zdravotně postiženým osobám přístup k číslům tísňového volání,
 • bezplatné volání čísel tísňového volání,
 • bezplatné zpřístupnění lokalizačních a jiných údajů, které umožňují identifikaci volajícího, subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem tísňového volání,
 • nepřetržitý přístup uživatelů k číslům tísňového volání,
 • povinnost zajistit informování veřejnosti o existenci a podmínkách používání čísel tísňového volání,
 • zákaz znemožňování identifikace čísla při tísňovém volání,
 • povinnost bezplatného zobrazení účastnického čísla volajícího účastníka,
 • sankce při zlomyslném volání prostřednictvím tísňového volání,
 • možnost uskutečnění volání na čísla tísňového volání i v případě, kdy nezaplatil účastník za poskytnuté služby ve stanovené lhůtě.

V ČR jsou zavedena následující čísla tísňového volání, která obsluhují uvedené složky integrovaného záchranného systému na operačních a informačních střediscích:

 • 150 - Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • 112 - Hasičský záchranný sbor ČR – jednotné evropské číslo tísňového volání,
 • 155 - Zdravotní záchranná služba,
 • 158 - Policie České republiky,
 • 156 - Obecní (městská) policie.

Jak volat na tísňové linky? - článek na www.hzscr.cz

Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku? Publikace HZS ČR - pdf.