Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

112 - Evroská tísňová linka

 

Rada Evropského společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS rozhodla o za-vedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy.

V ČR byla zřízena na základě usnesení vlády č. 391/2000, ve znění usnesení č. 350/2002 Telefonní centra tísňového volání 112. TCTV 112 jsou při-členěná ke KOPIS HZS, kterých je v ČR vybudováno celkem 14.

Zástupci všech tří základních složek IZS se při projednávání způsobu zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 dohodli na tom, že dosavadní národní čísla tísňového volání zůstanou zachována. Tísňové volání na linku 112 je určeno zejména:

  • pro nahlášení mimořádné události cizinci, protože je zde zaručeno odbavení volání v cizí řeči (operátoři s jazykovou znalosti angličtiny a němčiny s možnosti jazykové podpory dalších čtyř jazyků),
  • pro nahlášení mimořádné události, u které bude potřeba součinnosti více složek IZS, u dopravních nehod, u živelních pohrom (záplavy, vichřice), atd.
  • pro občany, kteří neví, které národní číslo mají volat.